Recruit info

Nhân viên kinh doanh

Do nhu cầu cần mở rộng kinh doanh công ty TNHH Đạt Thuận cần tuyển dụng thêm nhân lực góp phần giúp công ty phát triển ngày càng lớn mạnh. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh Số lượng: 03 Mô tả công việc: – Tư vấn qua điện thoại, email..về các sản phẩm…

Chi tiết